Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: theguardian.com)

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Trứng gà và Gia cầm Hoa Kỳ (USPEEC), ông Jim Sumner vừa có văn bản phủ nhận việc bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam.

Theo ​văn bản đề ngày 3/8/2015 của USPEEC, thịt gà Mỹ được bán tại Việt Nam ở mức giá tương tự hoặc cao hơn so với mức giá ở Hoa Kỳ, do đó, theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới các sản phẩm thịt gà này không bị bán phá giá.

Ông Jim Sumner khẳng định, hiện tại, hai phần ba lượng đùi gà góc tư sản xuất ở Mỹ được tiêu thụ nội địa, số còn lại được xuất khẩu tới hơn 125 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với mức giá thấp hơn so với giá của lườn gà (ức gà) và cánh gà, nhưng với giá bán tương đương tại Mỹ.

Các sản phẩm gia cầm của Hoa Kỳ được xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là đùi gà góc tư, đùi gà và chân gà.

[Chính phủ yêu cầu làm rõ thông tin bán phá giá đùi gà Mỹ nhập khẩu]

Ông Jim Sumner nói: “Người tiêu dùng Việt Nam nên lưu ý rằng, việc khiếu nại đang hướng về sản phẩm thịt đùi gà đông lạnh nhưng các sản phẩm này không cạnh tranh trực tiếp với gà địa phương tươi, nguyên con, là sản phẩm ưa thích của người tiêu dùng Việt Nam.”

Chủ tịch USPEEC cũng lưu ý rằng tất cả các sản phẩm gia cầm của Mỹ đều được kiểm tra bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về tính tươi nguyên và những sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng được tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn thực phẩm giống như những sản phẩm được tiêu thụ tại Hoa Kỳ.

"​Ngành gia cầm Mỹ không có lợi ích trong việc cạnh tranh với ngành gia cầm Việt Nam, hoặc trong việc cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm sản xuất nội địa," ông Jim Sumner ​giải thích.

Ông Jim Sumner còn lưu ý rằng năm 2010, Trung Quốc đã đưa ra vấn đề đánh thuế bán phá giá đối với ngành công nghiệp thịt gà Mỹ, nhưng sau một quá trình pháp lý kéo dài làm hao tốn thời gian và nguồn lực cho cả Trung Quốc và Mỹ, Tổ chức Thương mại Thế giới đã đưa ra phán quyết có lợi cho ngành công nghiệp sản xuất thịt gà Mỹ./.