Theo thông tin từ Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Thanh Tòng ký đã ban hành kết luận thanh tra về công tác tài chính của Trường Mầm non thị trấn Đầm Dơi vào ngày 19/9.

Thanh tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm: bà Huỳnh Lan, Hiệu Trưởng Trường Mầm non thị trấn Đầm Dơi đã thiếu trách nhiệm dẫn đến kế toán Nguyễn Hữu Như tự ý mượn người ngoài rút tiền với số lượng lớn, rút tiền không nhập quỹ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến khi nội bộ nhà trường có dư luận, bà Như mới nộp trả lại.

Ngoài ra, việc mua văn phòng phẩm tại Trường Mầm non thị trấn Đầm Dơi không theo dự toán với số tiền trên 180 triệu đồng; khi mua sắm có biểu hiện ghi khống hóa đơn, kê thêm tiền trước khi chuyển thanh toán.

Trường còn chi sai chế độ, sai quy chế chi tiêu nội bộ với số tiền trên 100 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với bà Lan và bà Như. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác tại Trường Mầm non thị trấn Đầm Dơi cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Ở một sự việc khác, khi Ủy ban Nhân dân huyện đang tiến hành thanh tra tài chính của trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi lại tái bộ nhiệm hiệu trưởng của trường. Việc bổ nhiệm lại khiến giáo viên trong nhà trường không đồng tình vì hiệu trưởng trong quá trình điều hành đã để ra nhiều sai phạm.

Nhiều giáo viên cho rằng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi đã “đi trước một nước cờ” bởi nếu chậm trễ, với những sai phạm như thanh tra kết luận sẽ khó bổ nhiệm lại được./.