Hình ảnh 300 công dân Việt Nam tại Thái Lan làm thủ tục về nước

Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt tại Thái Lan chưa về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.
(TTXVN/Vietnam+)