Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

Ảnh 360[Hình ảnh 360] Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thu hút du khách

Vịnh Hạ Long (vịnh nơi rồng đáp xuống) được coi là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, hàng năm đón hơn 2,5 triệu lượt khách tham quan.