Hình ảnh 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)