Hình ảnh buổi ký kết hợp tác thông tin giữa UBND tỉnh Cà Mau và TTXVN

UBND tỉnh Cà Mau và TTXVN tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông, đẩy mạnh thông tin, tuyên tuyền nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin về mọi mặt của tỉnh.
(TTXVN/Vietnam+)