Hình ảnh các cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Một đặc điểm của kỳ bầu cử tại Ukraine là các ứng cử viên không phân biệt bằng hệ tư tưởng, mà bằng quan điểm về lựa chọn địa chính trị tương lai giữa Đông-Tây cho đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)