Hình ảnh chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã thực hiện công tác chấm các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 13-năm 2018.
(TTXVN/Vietnam+)