Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.