Hình ảnh đoàn nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội Chingay 2019

Đoàn nghệ sỹ Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của khoảng 6.500 nghệ sỹ trong nước và quốc tế đã biểu diễn tại Lễ hội Chingay 2019 tại Singapore trong 2 ngày 15-16/2.
(Vietnam+)