Hình ảnh: 'Hiến máu an toàn - Dựa nơi cửa Phật' tại chùa Quán Sứ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Viện Huyết học cho mượn địa điểm để tổ chức hoạt động hiến máu đầy ý nghĩa từ 7h30 - 17h các ngày từ 1-8/8 tại chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội).
Minh Sơn (Vietnam+)