Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)