Hình ảnh khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(TTXVN/Vietnam+)