Hình ảnh Không gian nghệ thuật đầy mê hoặc của "Tỏa 2"

“Tỏa 2” được sắp xếp tinh tế như một cuộn phim, có mở đầu, kết thúc, có diễn biến nhanh chậm, song không đơn thuần là một “dòng chảy” thị giác mà người xem còn có thể tương tác với từng tác phẩm.
PV (Vietnam+)