Hình ảnh làng nghề miến gạo Thăng Long ở Thanh Hóa vào vụ Tết

Sản phẩm “Miến gạo Thăng Long” đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể và được chọn là 1 trong 2 sản phẩm để xây dựng OPCOP của huyện Nông Cống.
Khiếu Tư (TTXVN/Vietnam+)