Thứ Tư, Tháng Mười Hai 19/12/2018

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày họp thứ 2 Hội nghị TW 8

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sáng 3/10/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.