Hình ảnh lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII

Chiều 22/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)