Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đến nay, Quân chủng Hải quân đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân hải quân; hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo.
(TTXVN/Vietnam+)