Hình ảnh những kẻ khủng bố tấn công vào tuần báo Charlie Hebdo

Ba tên khủng bố tham gia vụ tấn công tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris gồm có Said Kouachi, 34, và Cherif Kouachi, 32 tuổi và Hamyd Mourad, 18 tuổi. Trong số này Hamyd Mourad đã ra đầu thú.
(Vietnam+)