Hình ảnh những người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu đi bầu cử

Các cử tri Hà Nội sẽ bầu 29 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử; 95 đại biểu HĐND thành phố, 1054 đại biểu HĐND cấp huyện tại 30 đơn vị bầu cử và 10.804 đại biểu HĐND cấp xã tại 404 đơn vị bầu cử.
(TTXVN/Vietnam+)