Hình ảnh những người nông dân khắp nơi trên thế giới thu hoạch nho

Trong khi những người nông dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đang tất bật thu hoạch nho chín thì người dân ở Gaza lại có vẻ lo lắng vì năng suất vụ mùa năm nay giảm.
(Vietnam+)