Hình ảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp...
(TTXVN/Vietnam+)