Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)