Hình ảnh toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII

Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(TTXVN/Vietnam+)