Hình ảnh Tổng Bí thư chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an TW

Sáng 20/12, Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện.
Trí Dũng (Vietnam+)