Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 15/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội.
(TTXVN/Vietnam+)