Hình ảnh trụ sở các cơ quan của Chính phủ Nhật Bản hiện nay

Từ thế kỷ thứ 19, thời Minh Trị, Nhật Bản đã đưa ra ý tưởng quy hoạch một khu hành chính tập trung của chính phủ. Đây là tiền đề tạo ra khu hành chính liên hợp tại quận Chiyoda, Tokyo như ngày nay.
Thành Hữu/Tokyo (Vietnam+)