Hình ảnh về những con người 'say nghề' chữa bệnh cho cồng chiêng

Cồng chiêng được xem là linh hồn của cộng đồng buôn làng Tây Nguyên, nên cũng có những con người sinh ra để làm nghề “bác sỹ” khám, chữa bệnh cho cồng chiêng mỗi khi chúng hư hỏng, lạc tông nhạc.
(TTXVN/Vietnam+)