Hình ảnh Vinamilk chính thức bước chân vào ngành mía đường

Với hơn 1000 tỷ đồng đầu tư, Vinamilk nắm 65% cổ phần của Công ty Đường Khánh Hòa chính thức bước chân vào ngành mía đường Việt Nam với tên gọi: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam - VIETSUGAR
Thùy Chi (Vietnam+)