Thứ Sáu, Tháng Giêng 18/01/2019

Hình ảnh Vinamilk chính thức bước chân vào ngành mía đường

Thùy Chi (Vietnam+) Bản in

Với hơn 1000 tỷ đồng đầu tư, Vinamilk nắm 65% cổ phần của Công ty Đường Khánh Hòa chính thức bước chân vào ngành mía đường Việt Nam với tên gọi: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam - VIETSUGAR