Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và góp phần gia tăng thanh khoản thị trường, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quy chế giao dịch mới đối với chứng khoán niêm yết trên thị trường.

[Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Doanh nghiệp gạo không chủ quan]


Cụ thể, ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như trước, HNX sẽ bổ sung phiên giao dịch sau giờ, từ 14 giờ 45phút - 15 giờ, qua đó nhà đầu tư sẽ gia tăng các cơ hội giao dịch vào thời điểm cuối ngày và quy chế mới có hiệu lực từ ngày 5/11.

Ngoài ra, quy chế này cũng bổ sung quy định về lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO - lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa).

Theo đó, lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ và được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn đồng thời lệnh PLO không được phép sửa hoặc hủy. Bên cạnh đó, trong trường hợp không xác định được giá thực hiện khớp lệnh (trong phiên khớp lệnh liên tục và định kỳ đóng cửa), lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Tại quy định này, giá đóng cửa phiên giao dịch là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ) và lệnh LO (lệnh mua bán với giá xác định) có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Một điểm nhà đầu tư cần lưu ý là quy chế đã có sự chỉnh sửa và bổ sung quy định “các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số.”

Theo thông báo của HNX,  việc bổ sung nội dung giá đóng cửa nhằm đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày./.