HNX cho phep cac thanh vien hoat dong tao lap thi truong tu ngay 1/7 hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở này đã ban hành Quy chế thành viên tạo lập thị trường nhằm nâng cao tính thanh khoản trên thị trường cổ phiếu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư. Theo đó, Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cụ thể, việc tạo lập thị trường trên HNX sẽ được thực hiện đối với các cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ ETF. Bên cạnh đó, việc tạo lập thị trường đối với chứng khoán phái sinh cũng được quy định tại Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX.

Hệ thống các nhà tạo lập thị trường (market maker) có vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản. Tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ dàng bán hoặc mua chứng khoán, thậm chí là những chứng khoán không có thanh khoản hoặc thanh khoản thấp.

Các công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ có thể đăng ký tham gia thực hiện hoạt động tạo lập thị trường. Tổ chức phát hành có thể chỉ định một hoặc một số tổ chức tạo lập thị trường cho cổ phiếu của mình.

Để làm thành viên tạo lập thị trường của, các tổ chức này phải đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính như giới hạn tỷ lệ lỗ lũy kế không quá 50% vốn điều lệ, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất...

Ngoài ra, các ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ muốn đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường đối với chứng chỉ quỹ ETF phải được công ty quản lý quỹ lựa chọn làm tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ ETF./.
Linh Chi (Vietnam+)