Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chính thức thông báo đưa ba mã cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Vang (NVC), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa (THV), Công ty cổ phần Xây dựng 565 (NSN) vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/05/2012.

Lý do cụ thể, căn cứ lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011, Công ty cổ phần Nam Vang đạt lợi nhuận âm 20 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa đạt lợi nhuận âm 210 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xây dựng 565 có lợi nhuận âm 2,9 tỷ đồng
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, sẽ có thông báo về việc đưa các mã cổ phiếu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi các công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Phiên giao dịch ngày 10/5, giá tham chiếu của THV là 3.200 đồng/cổ phiếu, NSN là 5.400 đồng/cổ phiếu và NVC là 4.300 đồng/cổ phiếu./.