Cơ quan quản lý trao đổi, giải đáp các vấn đề thành viên quan tâm trong quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của (Ảnh: HNX)

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) tổ chức Hội nghị “Các quy định về hoạt động nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam,” ​tại Hà Nội.

Theo đại diện HNX, Hội nghị tổ chức nhằm mục đích giúp các thành viên thị trường và nhà đầu tư hiểu được quy định về hoạt động nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh và có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia thị trường khi thị trường phái sinh ra đời.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách HNX chia sẻ, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời là để có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro nhưng đồng thời cũng chứa đựng những rủi ro.

“Vì vậy, HNX và VSD cùng các thành viên thị trường phải tiến hành đồng loạt các bước từ xây dựng khung pháp lý, hệ thống, sản phẩm và đào tạo thành viên để cùng lúc có thể hoàn thành các công tác chuẩn bị và báo cáo Chính phủ về việc chuẩn bị vận hành thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 12 tới,” bà Lan nói.

Để giúp các thành viên thị trường nắm rõ về sản phẩm đầu tiên của thị trường phái sinh và hiểu rõ được các quy định về niêm yết, giao dịch chứng khoán phái sinh, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc phòng thị trường Chứng khoán Phái sinh đã giới thiệu nội dung dự thảo hợp đồng mẫu, hướng dẫn quy định tại quy chế quản lý niêm yết, giao dịch hợp đồng tương lai và quy chế quản lý thành viên thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.

Bên cạnh đó,Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề mà các công ty chứng khoán và ngân hàng quan tâm (như mở tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư, quản lý chi tiết đối với tài khoản của nhà đầu tư, vị thế của nhà đầu tư, cơ chế hoạt động, cơ chế giám sát thành viên tạo lập thị trường…)./.

Đại diện HNX trình bày về hợp đồng mẫu chứng khoán phái sinh tại Hội nghị ngày 18/11. (Ảnh: HNX)