Ho ngheo duoc vay von ho tro nha o voi muc vay cao hon hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội)

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Theo đó, đối tượng được vay vốn là: Hộ gia đình nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đã được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách này đã thoát nghèo, thì vẫn được xem xét cho vay vốn để làm nhà ở theo hướng dẫn tại văn bản của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hộ gia đình thuộc đối tượng vay vốn theo quy định sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, tăng 17 triệu đồng so với mức giai đoạn 1.

Lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

Thời hạn cho vay 15 năm kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi; hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Thời hạn cho vay đã được tăng thêm 5 năm so với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1./.

Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay, đặc biệt hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Cụ thể, hộ vay được trả nợ gốc trước hạn và trả lãi trong thời gian ân hạn.

Đặc biệt, hộ vay phải cam kết không chuyển nhượng nhà ở khi chưa trả hết nợ gốc và lãi của khoản vay./.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Chương trình 167 giai đoạn 1 đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ, trong đó có 224 nghìn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2015-2010, mục tiêu của chương trình là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống.

Thúy Hà (Vietnam+)