Hồ sơ đề cử "Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779)" thành Di sản tư liệu thế giới đã được chuyển tới Tổ chức UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thông tin trên do tiến sĩ Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết ngày 30/11.

"Hồ sơ Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779)" được viết bằng tiếng Anh, gồm 15 trang, với 8 mục chính là giới thiệu tóm tắt; tổ chức đề cử; nội dung chi tiết về di sản; đối chiếu so sánh giá trị di sản bia Tiến sĩ với các tiêu chí của UNESCO (tính quý hiếm, tính toàn vẹn, tính nguy cơ); thông tin pháp lý; kế hoạch bảo vệ, quản lý, tiếp cận và một số thông tin khác.

Hồ sơ còn có 3 tập phụ lục về lý lịch các tấm bia Tiến sĩ; 20 bản dịch nội dung khắc trên bia bằng tiếng Anh; bộ 50 ảnh về 82 bia Tiến sĩ và khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Theo nhận định của các chuyên gia, Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) là những tấm bia Tiến sĩ duy nhất ở Việt Nam và thế giới có bài ký ghi lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo, sử dụng nhân tài.

Tính hiếm có và không thể thay thế nằm ở nội dung, cách thức và điều kiện dựng bia, ở những giá trị về lịch sử, mỹ thuật, ảnh hưởng xã hội của tấm bia.

Đây được coi là những bằng chứng sống động của trí tuệ và bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)