Ngày 21/1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 139/QĐ-TTg, giao cho Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia gần 33.820 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân 11 địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm nay.

Theo Quyết định, Chính phủ hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An là 9.400 tấn, Hà Tĩnh với 5.000 tấn, Thanh Hóa là 4.300 tấn, Bình Định và Quảng Bình - mỗi tỉnh 3.000 tấn; Điện Biên là 2.550 tấn, Quảng Nam với 2.000 tấn, Quảng Trị có 1.800 tấn, Sơn La gần 1.460 tấn, Lai Châu có 1.000 tấn và Lào Cai là 310 tấn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp này hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia./.