Ngày 31/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 đại biểu đến từ các công ty liên doanh Việt Nam-Đan Mạch đã tham gia hội thảo “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)” để chia sẻ những kiến thức và tăng tính hiệu quả trong hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động thuộc Chương trình Hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thống kê, khối các doanh nghiệp tư nhân ngày càng chú trọng đến các vấn đề xã hội và môi trường, nên có xu hướng sử dụng CSR trong kinh doanh để tạo tác động tích cực tới xã hội thông qua các hoạt động mang tính xã hội, môi trường, kinh tế.

CRS không chỉ là một phần chi phí của công ty, mà được xem như một phần của quản trị chiến lược cho thương hiệu và đối tác, đồng thời là bằng chứng cho thấy doanh nghiệp cam kết phát triển bền vững, gắn bó với cộng đồng địa phương.

Ông Thomas Frisenberg, Giám đốc công ty liên doanh Việt Nam-Đan Mạch E-softflow Ltd, cho biết để thực hiện CRS tốt, doanh nghiệp cần tạo ra môi trường làm việc thoải mái cho người lao động, tuân thủ các quy định luật pháp, áp dụng chính sách bảo đảm tính công bằng đối với mọi người lao động, đào tạo nâng cao tay nghề, tổ chức cho nhân viên tham gia vào hoạt động xã hội.

Những phương thức quản lý này sẽ giúp người lao động có ý thức trách nhiệm hơn với công việc, doanh nghiệp giữ được nguồn lao động; tạo hình ảnh tốt cho công ty, góp phần thu hút khách hàng và đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia Đan Mạch cũng đã giới thiệu nhiều công cụ thiết thực để doanh nghiệp áp dụng, tự đánh giá về hoạt động CRS, tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm cải thiện các hoạt động gắn kết với môi trường, xã hội và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch thực hiện tốt CRS trong hoạt động kinh doanh, tận dụng được những lợi ích CRS mang lại./.