Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia cho biết đã đưa vào hoạt động nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến để hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm./.

(Vnews/Vietnam+)