Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 627/TTg-KTN về việc hỗ trợ thêm lương thực cho hộ tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng đồng ý để Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ thêm 24 tháng lương cho nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ tái định cư Dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được hạch toán vào giá trị công trình thủy điện Bản Vẽ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc hỗ trợ nêu trên theo mức hỗ trợ đã được duyệt, đúng mục tiêu, đối tượng; khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác di dân, tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân./.