Ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo giới thiệu các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác nhằm giúp đại diện các cơ quan của Việt Nam nắm rõ hơn về phạm vi và quy định của các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN, từ đó khuyến nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực từ các Quỹ hợp tác.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Cộng đồng ASEAN chính thức được hình thành từ ngày 31/12/2015 và bước vào giai đoạn củng cố, làm sâu sắc hơn liên kết ASEAN thông qua việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên từng trụ cột Cộng đồng và lĩnh vực.

Việc thực hiện cam kết về xây dựng Cộng đồng ASEAN chủ yếu là do những nỗ lực và nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và khả năng hội nhập khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, hiện có hơn 70 Quỹ và chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Thời gian qua, các Quỹ, chương trình hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác, nhất là lĩnh vực tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó với các thách thức chung.

Đánh giá về việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN ngày càng tích cực, chủ động đề xuất và triển khai các sáng kiến, dự án hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN mở rộng, nhưng tình hình thụ hưởng các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác của Việt Nam chưa cao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng mong muốn, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương chủ động khai thác các nguồn Quỹ này để có thêm nguồn lực, đồng thời thể hiện sự tham gia tích cực, quan trọng của Việt Nam trong hợp tác ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nêu rõ, các dự án hợp tác ASEAN tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN và cần giải quyết các vấn đề ở cấp khu vực, trong đó có các vấn đề tồn tại ngoài phạm vi quốc gia và nếu giải quyết ở cấp khu vực thì sẽ hiệu quả hơn. Dự án sẽ mang lại lợi ích cho ASEAN và có sự tham gia của tất cả các nước thành viên.

Giới thiệu về các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN và đối tác, đại diện Ban Thư ký ASEAN cho biết, các dự án trải qua 3 giai đoạn: Ban Thư ký ASEAN rà soát, Cơ quan chuyên ngành ASEAN phê duyệt, Ủy ban các Đại diện Thường trực ASEAN phê duyệt cuối cùng.

Đại diện Ban Thư Ký ASEAN nhấn mạnh, quy trình thủ tục báo cáo tiến độ, nhằm cung cấp thông tin cho Ban Thư ký ASEAN và cơ quan bảo trợ về tiến độ triển khai dự án, các vấn đề hoặc thách thức gặp phải trong quá trình triển khai kế hoạch và thực hiện mục tiêu, những thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các hoạt động và kết quả dự kiến, tác động của những thay đổi hoặc điều chỉnh đó đối với ngân sách dự án.

Đối với báo cáo hoàn thành dự án cần nêu những nội dung về thành tựu và minh chứng về đóng góp của dự án đối với mục tiêu của ASEAN, những khác biệt đã được tạo ra với việc triển khai dự án. Dự án mang lại lợi ích gián tiếp tới người dân hoặc cơ quan, các nước thành viên ASEAN.

Bài học từ các dự án hợp tác ASEAN nhằm rút kinh nghiệm cho việc xây dựng các dự án tương tự sau này; tính bền vững của kết quả triển khai dự án...

Nhân dịp này, đại diện Ban Thư ký ASEAN đã hướng dẫn các thủ tục đăng ký và triển khai các dự án./.