Hoa đỗ quyên bung nở trên đỉnh Phia Oắc

Cứ vào mùa xuân hằng năm, hoa đỗ quyên lại bung nở trên đỉnh Phia Oắc.

Những cây đỗ quyên nở hoa màu hồng. (Ảnh: Chi Hiệu/TTXVN)

Những cây đỗ quyên ở đỉnh Phia Oắc. (Ảnh: Chi Hiệu/TTXVN)

Về trang chủ