Theo Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý Quảng Tây (Trung Quốc) đã yêu cầu truy xuất nguồn gốc hoa quả xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu nhập khẩu hoa quả thuộc địa bàn tỉnh Quảng Tây./.