Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2010.

Nhấn mạnh năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011-2015), Phó Thủ tướng cho rằng ngành cần tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế chính sách giúp ngành phát triển bền vững.

Ngành cần quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; hình thành chế tài xử phạt đầy đủ, nghiêm minh, có tính răn đe đối với các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngành cũng cần thực hiện việc thiết kế, điều chỉnh hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ngành cần tăng cường công tác điều tra cơ bản nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý hiệu qủa và sử dụng bền vững tài nguyên; đổi mới cơ bản công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị trong ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra trên diện rộng đối với việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án khu đô thị tập trung trên cả nước, thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực đối với các dự án, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc…

Trong năm 2010, ngành tài nguyên và môi trường đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo thuận lợi cho người dân và các nhà đầu tư.

Việc cấp Giấy chứng nhận mới đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, bảo đảm sự liên tục và kế tiếp ngay từ ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực, hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản bồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) biểu quyết thông qua dự án Luật Khoáng sản tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII.

Dự án Luật đã ghi nhận những điểm mới mang tính “đột phá” sẽ làm thay đổi căn bản công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia.

Bộ cũng đã hoàn thành việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Vedan chấp nhận bồi thường đền bù thiệt hại cho người dân; đồng thời hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Thông cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo đã từng bước được triển khai, tổ chức thành công Festival Biển và Hải đảo Việt Nam trong chuỗi các sự kiện Tuần lễ biển và hải đảo.

Đặc biệt, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định nâng cấp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, quyết định thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, hoàn thành việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Phát triển đào tạo nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)