"Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối mặt hàng sữa tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" là chủ đề chính tại hội thảo do Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Dự án Hỗ trợ Thương mại đa biên giai đoạn 3 phối hợp tổ chức ngày 17/5 tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo đã được nghe giới thiệu về các quy định pháp luật hiện hành trong việc quản lý mặt hàng sữa tại Việt Nam và cơ chế phối hợp; cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại Việt Nam trong thời gian tới; kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân phối mặt hàng sữa.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng và hệ thống phân phối sữa tại thị trường Việt Nam; một số giải pháp phát triển bền vững đối với ngành sữa Việt Nam.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để nghe những ý kiến đóng góp thiết thực của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa và cộng đồng doanh nghiệp cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh mặt hàng sữa.

Sữa là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam. Thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sữa đang ngày càng trở nên đa dạng và phong phú hơn.

Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh sữa là hoạt động có điều kiện. Việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa đã có những bước chuyển biến cơ bản, Nhà nước có khả năng kiểm soát, các doanh nghiệp sản xuất đã nắm và gắn được sản xuất với từng khu vực thị trường.

Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh mặt hàng sữa vẫn chưa được áp dụng thực hiện để phù hợp với quy hoạch phát triển chiến lược cho ngành sữa Việt Nam cũng như trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Do vậy, việc rà soát lại hệ thống pháp luật về hoạt động kinh doanh mặt hàng sữa để đề ra những giải pháp cho quản lý nhà nước trong việc kiểm soát lưu thông phân phối mặt hàng sữa trong thời kỳ hội nhập là hết sức cần thiết./.