Ngày 8/5, tại Vientiane, Đại Sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã phối hợp triển khai Chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng trong Cộng đồng người Việt Nam tại Lào lần thứ 2 để kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ được tổ chức ngày 19/5 tại Trung tâm văn hóa Quốc gia Lào.

Đối tượng dự thi là cán bộ nhân viên Sứ quán, các chi hội, Thành hội, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào, lưu học sinh và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Sứ quán.

Nôi dung dự thi là các bài hát , điệu múa …tập trung ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi mối tình Lào-Việt. Tất cả các bài hát, múa phải mang đậm bản sắc văn hoá của dân tộc, có tính quần chúng cao và chất lương nghệ thuật tốt để giới thiệu rộng rãi cho cộng đồng, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Lào và Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho các chi hội ở Nam Lào và Bắc Lào đi lại khó khăn có điều kiện tham gia thể hiện tấm lòng với Bác, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho các đoàn; các nhà doanh nghiệp ngoài việc tham gia các tiết mục cũng đã có giúp đỡ nhiều về vật chất cho đêm diễn.

Mặc dù mới khởi động nhưng nhiều cơ quan , đoàn thể cá nhân doanh nghiệp nhiệt tình đăng ký tham gia, hứa hẹn một đêm diễn thành công, thể hiện tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào đối với công ơn trời biển của Bác - người đã gây dựng và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012 giữa hai nước./.