Đại sứ quán Anh đang tiếp nhận đơn đăng ký xin học bổng chương trình Chevening năm học 2013 – 2014. Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang E-Chevening. Hạn chót là ngày 2/1//2013.

Học bổng bao gồm học phí lên đến 12.000 bảng Anh, tiền ăn ở và phụ cấp hàng thàng, tiền vé máy bay khứ hồi và tiền visa vào Vương quốc Anh, dành cho các khóa học cao học trong thời gian một năm.

Học bổng Chevening tại Việt Nam gắn liền với bảy lĩnh vực hợp tác trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh, gồm hợp tác ngoại giao và chính trị, các vấn đề khu vực và toàn cầu, thương mại và đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, khoa học kỹ thuật - giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng và mối liên hệ giữa nhân dân hai nước.

Chương trình học bổng Chevening mở rộng cho tất cả công dân trên mọi miền của đất nước Việt Nam mong muốn được đào tạo sau đại học tại Vương quốc Anh.

Đại sứ quán Anh hết sức khuyến khích các thí sinh đến từ mọi tỉnh thành, từ các tổ chức tư nhân cũng như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Đại sứ quán Anh cũng cam kết chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chào đón đơn đăng ký của các thí sinh thể hiện được sự đa dạng của xã hội Việt Nam.

Để có thêm thông tin về chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam, ứng viên có thể truy cập ww.chevening.org/vietnam.

Trong 18 năm qua, chương trình học bổng Chevening Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Anh và các đồng tài trợ khác hỗ trợ, đã đưa được hơn 250 công dân Việt Nam sang học tập tại Anh./.

Phạm Mai (Vietnam+)