Học sinh Hà Nội lan tỏa thông điệp chống nạn bạo lực học đường

Hơn 700 học sinh từ 9 trường THCS tại Hà Nội có mặt tại sự kiện Tổng kết dự án "Be Friend" để cùng nhau thay đổi nhận thức và hành vi của mình trong việc phòng ngừa và đẩy lùi nạn bạo lực học đường.
Minh Hiếu (Vietnam+)