Sáng 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quân sự đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm học 2012-2013, Học viện Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa,” bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cơ sở trong quân đội; tập trung thực hiện khâu đột phá đổi mới nội dung kết hợp với đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng bài và các hình thức sau bài giảng cho các đối tượng học viên.

Trong năm, Học viện có 42 giảng viên được công nhận “Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng,” 100% học viên đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt; trong đó 90,81% khá, giỏi.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp ngành, 9 đề tài cấp Học viện có giá trị lý luận và thực tiễn cao đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tuởng và tổ chức.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thượng tướng Lê Hữu Đức ghi nhận, biểu dương kết quả Học viện đạt được trong năm học vừa qua.

Trên cơ sở phân tích khái quát một số tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và những khó khăn, thách thức đối với công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức yêu cầu trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.