Ngày 29/5, tại Lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập (29/5), Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4-Khóa XI trong toàn Học viện.

Học viện Hành chính tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục," "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính nhấn mạnh rằng Học viện Hành chính luôn chú trọng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy ở trình độ cao.

Bên cạnh đó, Học viện đang đổi mới công tác xây dựng và biên soạn chương trình, nội dung, giáo trình theo phương pháp khoa học, thiết thực và đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh, những kết quả nghiên cứu không chỉ trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề ra các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước thúc đẩy cải cách hành chính.

Năm học 2012-2013, Học viện Hành chính tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; đổi mới toàn diện chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo khoa học, thiết thực.

Học viện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học viên và sinh viên.

Học viện đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên, học viên và sinh viên, tạo cơ hội để nghiên cứu khoa học tiếp cận được khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển và gắn với việc giải quyết vấn đề thực tiễn…/.