Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh trống hai giảng năm học 2015-2016 của Học viện Hành chính quốc gia. (Nguồn:tcnn.vn)

Ngày 18/9, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết trong năm học vừa qua, Học viện đã tăng cường công tác quản trị, củng cố nâng cao kỷ luật, kỷ cương và lề lối làm việc, đổi mới cơ chế hoạt động; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi d ưỡng theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn.

Học viện tiếp tục duy trì và phối hợp với các cơ sở đào tạo của các nước trong khu vực mở nhiều khóa bồi dưỡng cho công chức cao cấp từ Vụ trưởng đến Thứ trưởng của Myanmar; Bangladesh Lào, Campuchia…

Ghi nhận những thành tích Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua cũng như trong hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Học viện trong sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước, góp phần thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ông Lê Hồng Anh đề nghị trong thời gian tới, Học viện tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận Hội nghị trung ương 7 (khóa XI) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tư vấn cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và quản lý Nhà nước./.